Przykłady zdań w mowie zależnej

Przykłady:

mowa niezależna mowa zależna
play"You stole my wallet!" playHe accused me of stealing his wallet.
"Ukradłeś mój portfel!" On oskarżył mnie o kradzież portfela.
   
play"I play the guitar better than you!", Tom shouted. playTom boasted about playing the guitar better than James.
Tom krzyknął: "Gram na gitarze lepiej niż ty!" Tom przechwalał się, że gra na gitarze lepiej niż James.
   
play"I haven't taken your car", she claimed. playShe denied taking/having taken his car.
Ona stwierdziła: "Nie brałam twojego samochodu." Ona zaprzeczyła, że brała jego samochód.
play"We will go to the summit the other way." playWe decided to go to the summit the other way.
"Wejdziemy na szczyt inną drogą." Zdecydowaliśmy, że wejdzimy na szczyt inną drogą.
   
play"Don't forget to turn off the light." playShe reminded him to turn off the light.
"Nie zapomnij zgasić światła." Przypomniała mu, żeby zgasił światło.
   
play"Yes, I broke the window." playHe admitted breaking the window.
"Tak, to ja zbiłem okno." Przyznał się, że zbił okno.
   
play"We can't go there, it's too dangerous." playShe objected to our going there as it was too dangerous.
"Nie możemy tam pójść, to zbyt niebezpieczne." Ona sprzeciwiła się naszemu pójściu tam, ponieważ było to zbyt niebiezpieczne.
   
play"Make sure you finish this report before 5 - it's very important." playHe urged me to finish that report before 5 and he added (that) it was very important.
"Upewnij się, że skończysz raport przed 5 - to bardzo ważne." Nalegał, żebym skończył raport przed 5 - dodał, że to bardzo ważne.
   
play"I'll buy this book for you as well, don't worry." playHe promised to buy that book for me as well and he told me not to worry.
"Kupię też książkę dla ciebie, nie martw się." Obiecał, że kupi tę książkę też dla mnie i powiedział, żebym się nie martwiła.
   
play"If I were you I'd buy the red dress." playShe recommended me to buy the red dress.
"Gdybym była tobą, kupiłabym tą czerwoną. (np. sukienkę) Poleciła mi kupić czerwoną sukienkę.
   
play"In my opinion it's not a good idea." playHe warned us that it wasn't a good idea.
"Moim zdaniem to nie jest dobry pomysł." Ostrzegł nas, że to nie był dobry pomysł.
   
play"We're sorry, we didn't know these seats were taken." playThey apologised to us for taking our seats.
"Przepraszamy, nie wiedzieliśmy, że te miejsca były zajęte." Przeprosili nas za zajęcie naszych miejsc.
   
play"You'd better tell the boss that you are leaving." playHe advised us to tell the boss that we were leaving.
"Lepiej powiedzcie szefowi, że wychodzicie." Poradził nam, żebyśmy powiedzieli szefowi, że wychodzimy.
   
play"I'll go to the shop and buy some milk." playShe offered to go to the shop and buy some milk.
"Pójdę do sklepu i kupię mleko." Zaoferowała się, że pójdzie do sklepu po mleko.
   
play"Don't you dare leave the room until it's tidy." playMother forbade the son to leave the room until it was tidy.
"Nie waż się wychodzić z pokoju dopóki nie będzie posprzątany." Mama zakazała syneczkowi wychodzić z pokoju (dopóki nie posprząta).
   
play"Yes, she's leaving at 8." playShe confirmed that she was leaving at 8.
"Tak, ona wyjeżdża o 8." Potwiedziła, że ona wyjeżdża o 8.
   
play"Come with us." playThey told me to go with them.
"Chodź z nami." Powiedzieli mi, żebym poszedł z nimi.
   
play"You need more money to buy this car." playThey told me that I needed more money to buy that car.
"Potrzebujesz więcej pieniędzy, żeby kupić ten samochód." Powiedzieli mi, że potrzebuję więcej pieniędzy, żeby kupić ten samochód.
   
play"Sir, you can go, you have a valid ticket." playThe guy assured me that I had a valid ticket.
"Proszę pana, może pan przejść, ma pan ważny bilet." Koleś zapewnił mnie, że mam ważny bilet.
   
play"I was cheated again in this shop on the corner!" playHe complained about being cheated in that shop on the corner again.
"Znowu mnie oszukali w tym sklepie na rogu!" Żalił się, że znowu go oszukali w tym sklepie na rogu.
   
play"God damn it! Join our team! With you I'm sure we can beat them!" playThey urged me to join their team.
"Do cholery dołącz do naszego zespołu! Z tobą na pewno ich pokonamy." Namawiali mnie, żebym przyłączył się do ich zespołu.

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Komentarze (8)

Jest możliwość poćwiczenia gdzieś w Internecie mowy zależnej? Na tej stronie chyba nie ma ;/

W tym zdaniu jest czas teraźniejszy, chociaż przy tłumaczeniu na polski mamy czas przyszły, gdyż pojawia się słówko "when", co czyni zdanie podrzędne tzw. "time clause". W takich zdaniach podrzędnych - zaczynających się od m.in. when, before, untill, unless, as soon as - nie wolno stosować czasów przyszłych, zastępuje się je czasem teraźniejszym. Stąd "it's tidy" zamiast "will be tidy".

W tym zdaniu jest czas teraźniejszy, chociaż przy tłumaczeniu na polski mamy czas przyszły, gdyż pojawia się słówko "when", co czyni zdanie podrzędne tzw. "time clause". W takich zdaniach podrzędnych - zaczynających się od m.in. when, before, untill, unless, as soon as - nie wolno stosować czasów przyszłych, zastępuje się je czasem teraźniejszym. Stąd "it's tidy" zamiast "will be tidy".

"Don't you dare leave the room unless it's tidy." - Nie rozumiem, dlaczego jest it's tidy ....

calf, można. ale tu o to właśnie chodzi, żeby język był urozmaicony, przecież nie możesz napisać całego opowiadania zaczynając każde zdanie od "He said", no nie?

Apropos tych przykładów, to wydają się trochę wymuszone:
1. "I haven't taken your car" - she claimed. She denied having taken his car.

Można przeciez powiedzieć:
1. She said she hadn't taken my car.
Zamiast zapamietywać te konstr.

Czy są ćwiczenia do mowy zależnej ?

Czy są ćwiczenia do mowy zależnej ?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Konstrukcje gramatyczne i leksykalne