associate with – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego associate with wraz z przykładem użycia. ...............

associate with

phrasal verb z czasownikiem associate
 1. zadawać się z kimś
  associate with someone

  I wish our son wouldn't associate with people who appear to be criminals.

  I prefer associating with artists and writers than with those engaged in technical matters.

  I never associate with people who are interested only in money.

 2. kojarzyć z kimś/czymś
  associate somebody/something with something

  Ever since Mark bought that big jar of honey, I can't help associating him with Winnie the Pooh.

  I always associate Manchester with wind and rain.

  I've always associated alcohol with dancing.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem associate