calm down – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego calm down wraz z przykładem użycia. ...............

calm down

phrasal verb z czasownikiem calm
  1. uspokoić (się)
    calm (somebody) down

    I calmed down when I realised the cost of the car hire included fifty litres of petrol per day.

    The minister tried to calm down the protestors with an offer of extra spending on junior schools.

    Just calm down and take it easy. Let's talk about this quietly.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem calm

REKLAMA