deal with – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego deal with wraz z przykładem użycia. ...............

deal with

phrasal verb z czasownikiem deal
  1. zajmować się, radzić sobie z czymś
    deal with somebody/something

    Can't you see I'm busy? I'll deal with your report later.

    I won't be able to deal with all these enquiries on my own this afternoon. I'll need help.

    Is that the irritating guy on the phone again? Give it here, let me deal with him.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem deal