drag away – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego drag away wraz z przykładem użycia. ...............

drag away

phrasal verb z czasownikiem drag
  1. odwlec, odciągnąć
    drag somebody/something away

    We'll have to drag all the furniture away from the walls so we can paint them.

    Am I going to stop sharing a flat with Debbie? No chance! Wild horses couldn't drag me away!

    We need to drag that old car away from the gate so we can get into the garden.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem drag

REKLAMA