drift apart – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego drift apart wraz z przykładem użycia. ...............

drift apart

phrasal verb z czasownikiem drift
  1. oddalać się od siebie (w relacji z kimś)

    I still don't know what went wrong. We were in love but drifted apart over the years.

    I like using Facebook because it doesn't let me and my friends drift apart.

    I'm surprised that you and Jess drifted apart. I thought you'd get married.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem drift

«