fight back – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego fight back wraz z przykładem użycia. ...............

fight back

phrasal verb z czasownikiem fight
  1. oddać cios, stawić opór

    Ten minutes to go and two goals down, but we fought back bravely to get a draw.

    Don't let them walk all over you! You have to fight back!

    We can either surrender or fight back. I know my choice.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem fight