hang around – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego hang around wraz z przykładem użycia. ...............

hang around

phrasal verb z czasownikiem hang
  1. kręcić się (po jakimś miejscu), pałętać się

    I love going into town to hang around on the street.

    Don't you ever get bored when you hang around at home all day?

    Where's the best place to hang around and chat with girls?

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem hang