identify with – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego identify with wraz z przykładem użycia. ...............

identify with

phrasal verb z czasownikiem identify
  1. utożsamiać się

    I can identify with everyone who has lost a job after many years. Mine went ten years ago.

    How can you possibly say you identify with people like that when you live in a mansion with a swimming pool?

    I don't identify with anyone at all. I'm unique in all respects!

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem identify