mess about – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego mess about wraz z przykładem użycia. ...............

mess about

phrasal verb z czasownikiem mess
  1. wygłupiać się, obijać się
    mess about/around

    I wish you'd stop messing about and do something useful for a change.

    John's just messing about when he says he wants to be a rock star.

    Was Kev messing about when he said he planned to emigrate?

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem mess