mix up – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego mix up wraz z przykładem użycia. ...............

mix up

phrasal verb z czasownikiem mix
  1. mylić
    mix something up

    I mixed up the photographs and sent the wrong one to the newspaper.

    How could you have mixed me up with someone else? You've known me for ten years.

    It seems I mixed up the envelopes and sent the tickets to John instead of Peter.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem mix