mull over – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego mull over wraz z przykładem użycia. ...............

mull over

phrasal verb z czasownikiem mull
  1. myśleć, zastanawiać się
    mull something over

    Jerome promised to mull over your suggestions and let you know what he thinks.

    You've had plenty of time to mull it all over. It's time to decide!

    Give me a few days to mull things over and I'll get back to you.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem mull