print out – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego print out wraz z przykładem użycia. ...............

print out

phrasal verb z czasownikiem print
  1. wydrukować
    print something out

    How many do you want me to print out? Would twenty be enough?

    Should I print these out in colour or in black and white? Sepia? Very funny!

    It's going to cost more if we print out copies on one side only.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem print