shop around – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego shop around wraz z przykładem użycia. ...............

shop around

phrasal verb z czasownikiem shop
  1. rozglądać się (po sklepach, w internecie, itp.) dla porównania cen i jakości produktów

    It pays to shop around when taking out car insurance. Prices of similar policies can vary.

    I wish I'd shopped around before booking my holiday. I've seen some much better deals recently.

    We spent all day shopping around before deciding which washing machine to buy.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem shop