sit down – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego sit down wraz z przykładem użycia. ...............

sit down

phrasal verb z czasownikiem sit
  1. usiąść

    Please sit down in the waiting room until the doctor is ready to see you.

    It was a relief to sit down after such an energetic walk in the hills.

    I don't mind if you sit down in my favourite chair.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem sit