tear apart – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego tear apart wraz z przykładem użycia. ...............

tear apart

phrasal verb z czasownikiem tear
  1. rozdzielić, poróżnić
    tear somebody apart

    It was Peter's drinking that finally tore their marriage apart.

    The crisis is tearing apart government ministers and we are still waiting for a policy statement.

    We're still very close and determined that nothing will ever tear us apart.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem tear