throw up – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego throw up wraz z przykładem użycia. ...............

throw up

phrasal verb z czasownikiem throw
  1. wymiotować
    throw (something) up

    You'll throw up if you eat any more soup after drinking all that wine.

    I wish I had a photo of when Dave threw up over his wife's new shoes.

    Open the windows! The dog has just thrown up all over the carpet.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem throw