Profil użytkownika Joann0 - wpisy na forum

jedna z możliwości to Have you drunk your coffee?…
trippin' [tripping] means 1/ thinking crazy thoughts 2/ acting a fool 3/ high on mushrooms…
1/ might have done = we use it when something was possible but actually did not happen - we refer to the past be going to do sth = we use it to describe plans, intentions - we refer to the future 2/ be due to - we use it to express something that is expected present continuous - we use it to express arrangements 3/ both are correct, but continuous aspect is preferred when the decision about the future is already made…
My grandparents have made every effort so that I could never think about my father. I will never approach 70.…
1. How long you (work) in your present jop ? How long have you been working in your present job? How long have you worked in your present job? 2. A year ago a loaf of bread (cost) 2zł, now it (cost) 3 zł. A year ago, a loaf of bread cost 2PLN, and now it costs 3 PLN. 3. someone (take) three of my books. Someone has taken three of my books. Someone took three of my books. 4. Ow ! I (cut) my finger Ow! I've (just) cut my finger. 5. How many plays Shakespeare (write) ? How many plays did …
bays caves…
use these patterns How long does it take SB to do STH? or How long does it take for sb to do sth? ale bez tego for jest naturalniej:)…
Peter's going to college. He's studying on the law course. Peter's going to college TO study law.…
zdania tego typu łączy się za pomocą następujących zwrotów to (+ verb) in order to so as to np. I turned on the radio TO listen to the news. He must study a lot TO pass the exams.…
obie future continuous używa się w sytuacji, kiedy sądzimy, że dana czynność dzieje się obecnie, w danej chwili, momencie He will be having a shower = Prawdopodobnie bierze prysznic. Nie trzeba dodawać słówka probably, ponieważ użycie tego czasu oznacza, że prawdopodobnie oraz, że teraz…
these days jest okay, znaczy tyle co at present…
Ja napisałabym coś w tym stylu:) Be here with us. You are the only one missing. Biorąc pod uwagę, że w zdaniu są dwa strategiczne miejsca - początek i koniec zdania, to dwa główne wyrazy YOU i MISSING powinny właśnie w tych miejscach się znajdować.…
Guide to Polish Culture, Customs, and Etiquette - tak bym to ujęła:)…
sam tytuł Guide to Poland ma bardziej znaczenie Travel Guide to Poland w treści jest natomiast o potrawach, zwyczajach, etykiecie…
osobiście przetłumaczyłabym to z użyciem czasu Perfect --> What has just been said. ale kontekst jest najistotniejszy, żeby wiedzieć tak na 100%…
natomiast jeśli nie było potrzeby, żeby coś zrobić, ale zrobiliśmy to wtedy uzywamy takiej formy --> needn't have 'done' np. I needn't have brought all the things. = Niepotrzebnie przyniosłam te wszystkie rzeczy.…
I didn't need to take - nie musiałem zabierać [--> w domysle i nie zabrałem] didn't need to - stosujemy, kiedy nie musieliśmy czegoś robić i nie zrobiliśmy tego można też użyć didn't have to…
To może oznaczać - Auto mi ciągle gasło (w sensie, że nie dociskałem pedału gazu) ale też Unikałem czegoś np. odpowiedzi na zadane pytanie, zrobienia czegoś…
tak nie można powiedzieć up to the mark = to be good enough e.g. Employers usually get rid of those whose work is not up to the mark. mogłabym użyć zwrotu --> quality of the conversation…
encounter is more formal it can often suggest 1/ by chance or 2/ sth unusual it always needs objects - you can encounter sb or sth e.g. encounter a problem meet is basically used for people people e.g Nice to meet you, or Shall we meet later?, etc.…
myślę, że po angielsku to będzie --> reduced lumbar lardosis krążek m-k to intervertebral disc, czyli IVD IVDs L2/3 and L3/4 with degenerative changes presenting a decrease in height and signal intensity krawędzie trzonów to vertebral edges Anglicy generalnie nie używają zwrotu 'zmiany wytwórcze', po prostu piszą o jakie konkretnie zwyrodnienie, czy nieprawidłowość chodzi, np. bony overgrowth, etc. napisałabym podobnie jak ty - minor degenerative changes of the vertebral edges drobny krę…