'be (am/is/are)' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

be (am/is/are)

II forma (past tense)

was, were

III forma (past participle)

been

posłuchaj wymowyplay
być

odmiana be (am/is/are) w przykładach:

I forma

playHe is my best friend.On jest moim najlepszym przyjacielem.
playI am Adam, and you? Who are you?Jestem Adam, a ty? Kim jesteś?
playMy parents are on holiday now.Moi rodzice są teraz na wakacjach.
playI don't want to be a dentist.Nie chcę być dentystą.
playThis can't be true.To nie może być prawda.

II forma

playWhere were you all day yesterday? I was so worried.Gdzie się podziewałeś wczoraj cały dzień? Tak się martwiłam.
playSo you were at a party last Saturday? Was Susan with you?Więc byłeś w zeszłą sobotę na imprezie? Susan była z tobą?
playIt was a nice day yesterday.Wczoraj był ładny dzień.

III forma

playI have never been so happy in my life.Nigdy w życiu nie byłem szczęśliwszy.
playThere have already been such problems before.Były już wcześniej takie problemy.
playHave you ever been to Sweden?Byłeś kiedyś w Szwecji?

IV forma

playWhy are you being so impatient? Give me a minute.Dlaczego tak się niecierpliwisz? Daj mi chwilę.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: