'become' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik become — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
I forma, bezokolicznik (infinitive)
become
II forma (past tense)
became
III forma (past participle)
become
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
stawać się, zostawać kimś/czymś

odmiana become w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playMy son wants to become a lawyer. Mój syn chce zostać prawnikiem.
playRemember her face. She'll become queen one day. Zapamiętaj jej twarz. Pewnego dnia zostanie królową.
II forma
(past tense)
playAfter some time it became clear that he was a crook. Po jakimś czasie stało się jasne, że jest oszustem.
playAfter his death life became unbearable for his wife. Po jego śmierci, życie stało się dla jego żony nie do zniesienia.
III forma
(past participle)
playIt's just become obvious to me that you don't love me. Właśnie stało się dla mnie oczywiste, że mnie nie kochasz.
playYour son has become a handsome man. Twój syn stał się przystojnym mężczyzną.
IV forma
(gerund)
playIt's becoming unbearable! To się staje nieznośne!