'begin' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik begin — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
begin
II forma (past tense)
began
III forma (past participle)
begun
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
zaczynać

odmiana begin w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playI hope it doesn't begin to rain when we go out. Mam nadzieję, że nie zacznie padać, kiedy wyjdziemy.
playI hope that some changes for the better will begin soon. Mam nadzieję, że wkrótce zaczną się jakieś zmiany na lepsze.
II forma
(past tense)
playOur problems began when dad lost his job. Nasze problemy zaczęły się, kiedy tata stracił pracę.
playHis career began when he was still at university. Jego kariera zaczęła się, kiedy był jeszcze na studiach.
playWhen we reached the top of the mountain, it began to rain. Kiedy dotarliśmy na szczyt góry, zaczęło padać.
III forma
(past participle)
playThe show's just begun. Przedstawienie właśnie się zaczęło.
playMike's recently begun to behave in a strange way. Mike zaczął się ostatnio dziwnie zachowywać.
IV forma
(gerund)
playNow I'm beginning to understand why you left him. Teraz zaczynam rozumieć, dlaczego go zostawiłaś.
playIt's beginning to rain. Zaczyna padać.