'be (am/is/are)' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik be (am/is/are) — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
be (am/is/are)
II forma (past tense)
was, were
III forma (past participle)
been
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
być

odmiana be (am/is/are) w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playHe is my best friend. On jest moim najlepszym przyjacielem.
playI am Adam, and you? Who are you? Jestem Adam, a ty? Kim jesteś?
playMy parents are on holiday now. Moi rodzice są teraz na wakacjach.
playI don't want to be a dentist. Nie chcę być dentystą.
playThis can't be true. To nie może być prawda.
II forma
(past tense)
playWhere were you all day yesterday? I was so worried. Gdzie się podziewałeś wczoraj cały dzień? Tak się martwiłam.
playSo you were at a party last Saturday? was Susan with you? Więc byłeś w zeszłą sobotę na imprezie? Susan była z tobą?
playIt was a nice day yesterday. Wczoraj był ładny dzień.
III forma
(past participle)
playI have never been so happy in my life. Nigdy w życiu nie byłem szczęśliwszy.
playThere have already been such problems before. Były już wcześniej takie problemy.
playHave you ever been to Sweden? Byłeś kiedyś w Szwecji?
IV forma
(gerund)
playWhy are you being so impatient? Give me a minute. Dlaczego tak się niecierpliwisz? Daj mi chwilę.