'bear' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

bear

II forma (past tense)

bore

III forma (past participle)

borne

posłuchaj wymowyplay
znosić, udźwignąć coś, żywić (urazę)

odmiana bear w przykładach:

I forma

play Will this old floor bear my weight?Czy ta stara podłoga udźwignie mój ciężar?
play I can't bear the thought of coming back to school.Nie mogę znieść myśli o powrocie do szkoły.
play He hurt me then but I don't bear a grudge against him.Zranił mnie wtedy, ale nie żywię wobec niego urazy.
play John bears an aristocratic name.John nosi arystokratyczne nazwisko.

II forma

play Our history teacher was an elderly man. He bore himself with pride and dignity.Nasz nauczyciel historii był starszym panem. Nosił się z dumą i godnością.

III forma

play Since that incident our neighbour has borne a grudge against me.Od tamtego wydarzenia nasz sąsiad żywi do mnie urazę.

IV forma

play I've been bearing his behaviour long enough. I'm fed up with him.Wystarczająco długo znoszę jego zachowanie. Mam go dość.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: