'tear' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik tear — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
tear
II forma (past tense)
tore
III forma (past participle)
torn
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
drzeć, rozdzierać

odmiana tear w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playThis fabric is very strong. It doesn't tear easily. Ten materiał jest bardzo mocny. Nie drze się łatwo.
II forma
(past tense)
playAfter two weeks I tore a hole in the sole, so I took the shoes back to the shop. Po dwóch tygodniach wydarłem dziurę w podeszwie, więc zwróciłem buty do sklepu.
III forma
(past participle)
playYou've torn my shirt! Podarłeś mi koszulę!
IV forma
(gerund)
playYou're tearing up my heart, Maggie. Please stay. Rozdzierasz mi serce, Maggie. Proszę zostań.