'strike' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik strike — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
strike
II forma (past tense)
struck
III forma (past participle)
struck
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
uderzyć, wybijać

odmiana strike w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWhen the clock strikes midnight, you must leave the castle. Kiedy zegar wybije północ, musicie opuścić zamek.
II forma
(past tense)
playI struck my elbow against the door frame. Uderzyłem łokciem o framugę drzwi.
playHis strange behaviour struck me immediately, but I didn't say anything. Jego dziwne zachowanie od razu mnie uderzyło, ale nic nie powiedziałem.
III forma
(past participle)
playLightning has struck this tree many times. W to drzewo wiele razy uderzał piorun.
IV forma
(gerund)
playThe clock is striking twelve. It's time to move on to the next item on our agenda. Zegar wybija dwunastą. Czas przejść do następnego punktu naszego programu.