'stick' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik stick — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
stick
II forma (past tense)
stuck
III forma (past participle)
stuck
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
wbijać, wtykać, przyklejać, wystawić

odmiana stick w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playChildren often stick their tongues out at one another. Dzieci często wystawiają do siebie język.
II forma
(past tense)
playThe nurse stuck a needle in my wrist. Pielęgniarka wbiła mi igłę w nadgarstek.
III forma
(past participle)
playYou've stuck your tongue out at Sue several times this week, Robbie. Why are you doing it? Kilka razy w tym tygodniu wystawiłeś język do Sue, Robbie. Dlaczego to robisz?
IV forma
(gerund)
playWhy are you sticking this announcement here? The message board is over there. Dlaczego tutaj przyklejasz to ogłoszenie? Tablica jest tam.