'sink' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik sink — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
sink
II forma (past tense)
sank
III forma (past participle)
sunk
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
tonąć (o statku), zapadać się

odmiana sink w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playHeavy objects sink more quickly. Ciężkie przedmioty zatapiają się szybciej.
II forma
(past tense)
playThere came a huge wave and their boat sank. Przyszła olbrzymia fala i ich łódź zatonęła.
III forma
(past participle)
playBy the time rescue helicopters arrived, the ship had already sunk. Zanim przybyły helikoptery ratunkowe, statek już zatonął.
IV forma
(gerund)
playWe're sinking! We need help! Toniemy! Potrzebujemy pomocy!