'bear' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik bear — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
bear
II forma (past tense)
bore
III forma (past participle)
borne
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
znosić, udźwignąć coś, żywić (urazę)

odmiana bear w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWill this old floor bear my weight? Czy ta stara podłoga udźwignie mój ciężar?
playI can't bear the thought of coming back to school. Nie mogę znieść myśli o powrocie do szkoły.
playHe hurt me then but I don't bear a grudge against him. Zranił mnie wtedy, ale nie żywię wobec niego urazy.
playJohn bears an aristocratic name. John nosi arystokratyczne nazwisko.
II forma
(past tense)
playOur history teacher was an elderly man. He bore himself with pride and dignity. Nasz nauczyciel historii był starszym panem. Nosił się z dumą i godnością.
III forma
(past participle)
playSince that incident our neighbour has borne a grudge against me. Od tamtego wydarzenia nasz sąsiad żywi do mnie urazę.
IV forma
(gerund)
playI've been bearing his behaviour long enough. I'm fed up with him. Wystarczająco długo znoszę jego zachowanie. Mam go dość.