'beat' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

beat

II forma (past tense)

beat

III forma (past participle)

beaten

posłuchaj wymowyplay
bić

odmiana beat w przykładach:

I forma

playThey won't beat us next time. We'll win!Następnym razem nas nie pobiją. Wygramy!
playDomestic violence is a serious problem. Lots of parents regularly beat their children.Przemoc domowa jest poważnym problemem. Wielu rodziców regularnie bije dzieci.

II forma

playLast year their team beat us three times in a row.W zeszłym roku ich drużyna pobiła nas trzy razy z rzędu.

III forma

playTwo young men were beaten to death in the centre of the city.Dwóch młodych mężczyzn zostało pobitych na śmierć w centrum miasta.
playLet's call the police! They've beaten him unconscious.Zadzwońmy na policję! Pobili go do nieprzytomności.

IV forma

playHer heart's still beating.Jej serce nadal bije.
playWhat's got into you? Why are you beating her?Co w ciebie wstąpiło? Dlaczego ją bijesz?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: