'beat' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

beat

II forma (past tense)

beat

III forma (past participle)

beaten

posłuchaj wymowyplay
bić

odmiana beat w przykładach:

I forma

play They won't beat us next time. We'll win!Następnym razem nas nie pobiją. Wygramy!
play Domestic violence is a serious problem. Lots of parents regularly beat their children.Przemoc domowa jest poważnym problemem. Wielu rodziców regularnie bije dzieci.

II forma

play Last year their team beat us three times in a row.W zeszłym roku ich drużyna pobiła nas trzy razy z rzędu.

III forma

play Two young men were beaten to death in the centre of the city.Dwóch młodych mężczyzn zostało pobitych na śmierć w centrum miasta.
play Let's call the police! They've beaten him unconscious.Zadzwońmy na policję! Pobili go do nieprzytomności.

IV forma

play Her heart's still beating.Jej serce nadal bije.
play What's got into you? Why are you beating her?Co w ciebie wstąpiło? Dlaczego ją bijesz?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: