'begin' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

begin

II forma (past tense)

began

III forma (past participle)

begun

posłuchaj wymowyplay
zaczynać

odmiana begin w przykładach:

I forma

playI hope it doesn't begin to rain when we go out.Mam nadzieję, że nie zacznie padać, kiedy wyjdziemy.
playI hope that some changes for the better will begin soon.Mam nadzieję, że wkrótce zaczną się jakieś zmiany na lepsze.

II forma

playOur problems began when dad lost his job.Nasze problemy zaczęły się, kiedy tata stracił pracę.
playHis career began when he was still at university.Jego kariera zaczęła się, kiedy był jeszcze na studiach.
playWhen we reached the top of the mountain, it began to rain.Kiedy dotarliśmy na szczyt góry, zaczęło padać.

III forma

playThe show's just begun.Przedstawienie właśnie się zaczęło.
playMike's recently begun to behave in a strange way.Mike zaczął się ostatnio dziwnie zachowywać.

IV forma

playNow I'm beginning to understand why you left him.Teraz zaczynam rozumieć, dlaczego go zostawiłaś.
playIt's beginning to rain.Zaczyna padać.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: