'begin' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

begin

II forma (past tense)

began

III forma (past participle)

begun

posłuchaj wymowyplay
zaczynać

odmiana begin w przykładach:

I forma

play I hope it doesn't begin to rain when we go out.Mam nadzieję, że nie zacznie padać, kiedy wyjdziemy.
play I hope that some changes for the better will begin soon.Mam nadzieję, że wkrótce zaczną się jakieś zmiany na lepsze.

II forma

play Our problems began when dad lost his job.Nasze problemy zaczęły się, kiedy tata stracił pracę.
play His career began when he was still at university.Jego kariera zaczęła się, kiedy był jeszcze na studiach.
play When we reached the top of the mountain, it began to rain.Kiedy dotarliśmy na szczyt góry, zaczęło padać.

III forma

play The show's just begun.Przedstawienie właśnie się zaczęło.
play Mike's recently begun to behave in a strange way.Mike zaczął się ostatnio dziwnie zachowywać.

IV forma

play Now I'm beginning to understand why you left him.Teraz zaczynam rozumieć, dlaczego go zostawiłaś.
play It's beginning to rain.Zaczyna padać.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: