'blow' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

blow

II forma (past tense)

blew

III forma (past participle)

blown

posłuchaj wymowyplay
wiać, dmuchać

odmiana blow w przykładach:

I forma

play The wind always blows really hard on these hills.Wiatr zawsze wieje bardzo mocno na tych wzgórzach.
play Blow the candles and then we'll eat the cake.Zdmuchnij świeczki, a potem zjemy tort.

II forma

play There was such a strong wind that it blew my hat off.Był taki silny wiatr, że zdmuchnął mi kapelusz.
play He blew smoke rings to show off.Wydmuchiwał kółka z dymu, żeby się popisać.

III forma

play He's just blown out all the candles in one go.Właśnie zdmuchnął wszystkie świeczki za jednym zamachem.

IV forma

play Strong winds are blowing from the east today.Od wschodu wieją dziś silne wiatry.
play You're blowing smoke in my face!Dmuchasz mi dymem w twarz!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: