'bleed' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik bleed — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
bleed
II forma (past tense)
bled
III forma (past participle)
bled
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
krwawić

odmiana bleed w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playEvery time I have a cold my nose bleeds. Zawsze jak jestem przeziębiony leci mi krew z nosa.
playShe'll bleed to death if the ambulance doesn't come soon. Wykrwawi się na śmierć, jeśli karetka wkrótce nie przyjedzie.
II forma
(past tense)
playThe boxer bled badly after the fight. Pięściarz mocno krwawił po walce.
III forma
(past participle)
playIt's too late to do anything now. She's bled to death. Teraz jest za późno, żeby cokolwiek zrobić. Wykrwawiła się na śmierć.
IV forma
(gerund)
playAt the moment the patient is still bleeding heavily. W tej chwili pacjent nadal mocno krwawi.
playDo something! She's bleeding! Zrób coś! Ona krwawi!