'blow' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik blow — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
blow
II forma (past tense)
blew
III forma (past participle)
blown
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
wiać, dmuchać

odmiana blow w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playThe wind always blows really hard on these hills. Wiatr zawsze wieje bardzo mocno na tych wzgórzach.
playBlow the candles and then we'll eat the cake. Zdmuchnij świeczki, a potem zjemy tort.
II forma
(past tense)
playThere was such a strong wind that it blew my hat off. Był taki silny wiatr, że zdmuchnął mi kapelusz.
playHe blew smoke rings to show off. Wydmuchiwał kółka z dymu, żeby się popisać.
III forma
(past participle)
playHe's just blown out all the candles in one go. Właśnie zdmuchnął wszystkie świeczki za jednym zamachem.
IV forma
(gerund)
playStrong winds are blowing from the east today. Od wschodu wieją dziś silne wiatry.
playYou're blowing smoke in my face! Dmuchasz mi dymem w twarz!