'breed' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

breed

II forma (past tense)

bred

III forma (past participle)

bred

posłuchaj wymowyplay
hodować, wychować, rozmnażać się

odmiana breed w przykładach:

I forma

play My hamsters breed like crazy. If they continue like this, there won't be space for them in my cramped room.Moje chomiki rozmnażają się jak szalone. Jak tak dalej pójdzie, zabraknie dla nich miejsca w moim ciasnym pokoju.
play My grandfather has a farm where he breeds sheep.Mój dziadek ma gospodarstwo, gdzie hoduje owce.

II forma

play After many years of experiments they bred a new species of insects.Po wielu latach eksperymentów wyhodowali nowy gatunek owadów.
play I bought two cats which soon bred. I had to give the kittens away.Kupiłem dwa koty, które wkrótce się rozmnożyły. Musiałem rozdać kocięta.

III forma

play We wanted them to have cubs but they haven't bred yet.Chcieliśmy, żeby miały młode, ale jeszcze się nie rozmnożyły.
play These animals are bred for their meat and fur.Te zwierzęta są hodowane dla mięsa i futra.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: