'cast' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik cast — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
cast
II forma (past tense)
cast
III forma (past participle)
cast
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
rzucić, zrzucić

odmiana cast w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWe're sure to catch something if we cast a net here. Na pewno coś złowimy, gdy zarzucimy tu sieć.
playThis incident casts a shadow over his reputation. To wydarzenie rzuca cień na jego reputację.
II forma
(past tense)
playThe witch cast a spell on the boy and turned him into a turnip. Wiedźma rzuciła czar na chłopca i zmieniła go w rzepę.
playThe teacher only cast an eye over my essay. Nauczycielka tylko rzuciła okiem na moje wypracowanie.
III forma
(past participle)
playThey've just cast anchor. They're going to step on land in a minute. Właśnie zarzucili kotwicę. Zaraz zejdą na ląd.
playWe realised that her testimony had cast a new light on the course of events. Zdaliśmy sobie sprawę, że jej zeznania rzuciły nowe światło na bieg wydarzeń.