'breed' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik breed — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
breed
II forma (past tense)
bred
III forma (past participle)
bred
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
hodować, wychować, rozmnażać się

odmiana breed w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playMy hamsters breed like crazy. If they continue like this, there won't be space for them in my cramped room. Moje chomiki rozmnażają się jak szalone. Jak tak dalej pójdzie, zabraknie dla nich miejsca w moim ciasnym pokoju.
playMy grandfather has a farm where he breeds sheep. Mój dziadek ma gospodarstwo, gdzie hoduje owce.
II forma
(past tense)
playAfter many years of experiments they bred a new species of insects. Po wielu latach eksperymentów wyhodowali nowy gatunek owadów.
playI bought two cats which soon bred. I had to give the kittens away. Kupiłem dwa koty, które wkrótce się rozmnożyły. Musiałem rozdać kocięta.
III forma
(past participle)
playWe wanted them to have cubs but they haven't bred yet. Chcieliśmy, żeby miały młode, ale jeszcze się nie rozmnożyły.
playThese animals are bred for their meat and fur. Te zwierzęta są hodowane dla mięsa i futra.