'deal' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik deal — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
deal
II forma (past tense)
dealt
III forma (past participle)
dealt
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
rozdawać, postępować, mieć do czynienia, radzić sobie

odmiana deal w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playI'm going to deal a few cards to each player. Każdemy graczowi rozdam kilka kart.
playI'm not sure how to deal with difficult customers. Nie jestem pewien, jak postępować z trudnymi klientami.
playYou must deal with this problem yourself. Musisz sama poradzić sobie z tym problemem.
playOur department deals with key accounts. Nasz dział zajmuje się kluczowymi klientami.
II forma
(past tense)
playWe dealt with such issues at the beginning of our co-operation. Mieliśmy do czynienia z takim kwestiami na początku naszej współpracy.
playIn my previous job I dealt with foreign transactions. W poprzedniej pracy zajmowałam się transakcjami zagranicznymi.
III forma
(past participle)
playI haven't dealt with these complaints yet. I need more time. Jeszcze się nie uporałem z tymi zażaleniami. Potrzebuję więcej czasu.
playWe've never dealt with such a big number of enquiries. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak dużą ilością zapytań.
IV forma
(gerund)
playWe're dealing here with a very interesting specimen. Mamy tu do czynienia z bardzo ciekawym okazem.