'bring' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

bring

II forma (past tense)

brought

III forma (past participle)

brought

posłuchaj wymowyplay
przynosić, przyprowadzić

odmiana bring w przykładach:

I forma

playWhen shall I bring the documents?Kiedy mam przynieść dokumenty?
playMike always brings his sister to parties.Mike zawsze przyprowadza siostrę na imprezy.

II forma

playWho brought these papers?Kto przyniósł te gazety?
playEverybody brought something to eat.Każdy przyniósł coś do jedzenia.

III forma

playI've brought something for you. Have a look.Przyniosłem coś dla ciebie. Spójrz.
playYou needn't have brought your dictionary. You can use the ones we've got here.Niepotrzebnie przyniosłeś słownik. Możesz korzystać z tych, które mamy tutaj.

IV forma

playYou're bringing shame on our family.Przynosisz wstyd naszej rodzinie.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: