'build' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik build — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
build
II forma (past tense)
built
III forma (past participle)
built
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
budować

odmiana build w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playA company promised to build a car park for our school. Jakaś firma obiecała zbudować parking dla naszej szkoły.
playLet's build a sandcastle. Zbudujmy zamek z piasku.
playThey're going to build a bridge linking these two islands. Zamierzają zbudować most łączący te dwie wyspy.
II forma
(past tense)
playWe built this house ourselves twenty years ago. Zbudowaliśmy ten dom sami dwadzieścia lat temu.
playThey built a row of garages near our block of flats. Zbudowali rząd garaży blisko naszego bloku.
III forma
(past participle)
playUnbelievable! They've built this garage in three days! Niewiarygodne! Zbudowali ten garaż w trzy dni!
playWhen was that church built? Kiedy zbudowano tamten kościół?
playSome birds have built a nest on our roof! Jakieś ptaki zbudowały gniazdo na naszym dachu!
IV forma
(gerund)
playWhat are they building over there? Co tam budują?