'buy' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik buy — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
buy
II forma (past tense)
bought
III forma (past participle)
bought
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
kupować

odmiana buy w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWe always buy groceries in the shop round the corner. Zawsze kupujemy nabiał w sklepie za rogiem.
playJenny, could you please buy me some eggs and milk while you're out? Jenny, mogłabyś kupić mi jajka i mleko jak będziesz wychodzić?
playMike buys me flowers when he's in a good mood. Mike kupuje mi kwiaty, kiedy jest w dobrym humorze.
II forma
(past tense)
playJack bought an expensive watch. Jack kupił drogi zegarek.
playWhen they got engaged, he bought her a car. Kiedy się zaręczyli kupił jej samochód.
III forma
(past participle)
playI've bought an engagement ring. I'm going to propose to Mary. Kupiłem pierścionek zaręczynowy. Zamierzam oświadczyć się Mary.
playHave you bought that laptop yet? Kupiłeś już ten laptop?
IV forma
(gerund)
playWe're buying a new car. We crashed the old one and had to scrap it. Kupujemy nowy samochód. Stary rozbiliśmy i musieliśmy oddać na złom.