'catch' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik catch — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
catch
II forma (past tense)
caught
III forma (past participle)
caught
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
łapać

odmiana catch w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playI hope to catch the next train. Mam nadzieję złapać następny pociąg.
playYou'll catch a cold if you don't wear a cap. Złapiesz przeziębienie, jeśli nie będziesz nosił czapki.
II forma
(past tense)
playThe police caught them when they were trying to steal a car. Policja złapała ich gdy próbowali ukraść samochód.
playThe boy caught the ball and started running. Chłopiec złapał piłkę i zaczął biec.
III forma
(past participle)
playYou've been sneezing since the morning. You must have caught a cold. Kichasz od rana. Pewnie złapałeś przeziębienie.
playThe smugglers were caught near the border. Przemytnicy zostali złapani niedaleko granicy.
playLook what I've caught! Zobacz co złapałem!
IV forma
(gerund)
playWe're catching them in this net and then loading onto a lorry. Łapiemy je do tej siatki, a potem ładujemy do ciężarówki.