'bring' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik bring — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
bring
II forma (past tense)
brought
III forma (past participle)
brought
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
przynosić, przyprowadzić

odmiana bring w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWhen shall I bring the documents? Kiedy mam przynieść dokumenty?
playMike always brings his sister to parties. Mike zawsze przyprowadza siostrę na imprezy.
II forma
(past tense)
playWho brought these papers? Kto przyniósł te gazety?
playEverybody brought something to eat. Każdy przyniósł coś do jedzenia.
III forma
(past participle)
playI've brought something for you. Have a look. Przyniosłem coś dla ciebie. Spójrz.
playYou needn't have brought your dictionary. You can use the ones we've got here. Niepotrzebnie przyniosłeś słownik. Możesz korzystać z tych, które mamy tutaj.
IV forma
(gerund)
playYou're bringing shame on our family. Przynosisz wstyd naszej rodzinie.