'catch' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

catch

II forma (past tense)

caught

III forma (past participle)

caught

posłuchaj wymowyplay
łapać

odmiana catch w przykładach:

I forma

play I hope to catch the next train.Mam nadzieję złapać następny pociąg.
play You'll catch a cold if you don't wear a cap.Złapiesz przeziębienie, jeśli nie będziesz nosił czapki.

II forma

play The police caught them when they were trying to steal a car.Policja złapała ich gdy próbowali ukraść samochód.
play The boy caught the ball and started running.Chłopiec złapał piłkę i zaczął biec.

III forma

play You've been sneezing since the morning. You must have caught a cold.Kichasz od rana. Pewnie złapałeś przeziębienie.
play The smugglers were caught near the border.Przemytnicy zostali złapani niedaleko granicy.
play Look what I've caught!Zobacz co złapałem!

IV forma

play We're catching them in this net and then loading onto a lorry.Łapiemy je do tej siatki, a potem ładujemy do ciężarówki.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: