'catch' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

catch

II forma (past tense)

caught

III forma (past participle)

caught

posłuchaj wymowyplay
łapać

odmiana catch w przykładach:

I forma

playI hope to catch the next train.Mam nadzieję złapać następny pociąg.
playYou'll catch a cold if you don't wear a cap.Złapiesz przeziębienie, jeśli nie będziesz nosił czapki.

II forma

playThe police caught them when they were trying to steal a car.Policja złapała ich gdy próbowali ukraść samochód.
playThe boy caught the ball and started running.Chłopiec złapał piłkę i zaczął biec.

III forma

playYou've been sneezing since the morning. You must have caught a cold.Kichasz od rana. Pewnie złapałeś przeziębienie.
playThe smugglers were caught near the border.Przemytnicy zostali złapani niedaleko granicy.
playLook what I've caught!Zobacz co złapałem!

IV forma

playWe're catching them in this net and then loading onto a lorry.Łapiemy je do tej siatki, a potem ładujemy do ciężarówki.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: