'choose' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

choose

II forma (past tense)

chose

III forma (past participle)

chosen

posłuchaj wymowyplay
wybierać

odmiana choose w przykładach:

I forma

playIt's all the same to me. You choose.Mnie wszystko jedno. Ty wybieraj.
playThey both love you. You must choose between them.Obaj cię kochają. Musisz wybrać między nimi.
playI never know what to buy for my brother-in-law, so my sister always chooses something.Nigdy nie wiem co kupić dla szwagra, więc moja siostra zawsze coś wybiera.

II forma

playThis haircut is old-fashioned. Who chose it for you?Ta fryzura jest niemodna. Kto ci ją wybrał?
playWe chose that hotel because it was the cheapest.Wybraliśmy tamten hotel, bo był najtańszy.

III forma

playI've finally chosen my wedding dress.W końcu wybrałam suknię ślubną.
playHave you chosen the name for your baby yet?Wybraliście już imię dla dziecka?

IV forma

playYou're always choosing clothes for me, mum! Can't I decide what to wear just for once?Zawsze wybierasz dla mnie ubrania, mamo! Czy choć raz nie mogę ja zdecydować, w co się ubrać?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: