'cling' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

cling

II forma (past tense)

clung

III forma (past participle)

clung

posłuchaj wymowyplay
przywrzeć, uczepić się, trzymać się kurczowo

odmiana cling w przykładach:

I forma

play Stand here and cling on tight so you don't fall over.Stój tutaj i trzymaj się mocno, żeby się nie przewrócić.
play Mary clings to the hope that her son, who went missing last week, is safe and sound.Mary trzyma się nadziei, że jej syn, który zaginął w zeszłym tygodniu, jest cały i zdrów.

II forma

play He got a cramp in his legs, so he clung to a rock as he couldn't continue swimming.Złapał go skurcz w nogach, więc uczepił się skały, bo nie mógł dalej płynąć.
play We clung to each other for warmth and soon fell asleep.Przywarliśmy do siebie, żeby się ogrzać i wkrótce zasnęliśmy.

III forma

play I can't get rid of this irritating guy. He's clung to me.Nie mogę się pozbyć tego irytującego typa. Uczepił się mnie.

IV forma

play When we found her, she was clinging to a tree not to be washed away in the current.Kiedy ją znaleźliśmy trzymała się kurczowo drzewa, żeby nie porwał jej nurt wody.
play You're always clinging to her. Give her some space.Zawsze się jej tak kurczowo trzymasz. Daj jej trochę przestrzeni.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: