'creep' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik creep — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
creep
II forma (past tense)
crept
III forma (past participle)
crept
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
skradać się, zakradać, piąć się, podchodzić

odmiana creep w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playI'd like this plant to creep nicely up the wall. Chciałabym, żeby ta roślina pięła się ładnie po ścianie.
playWe will creep towards their tent and when we're close enough I'll give you a sign. Zakradniemy się pod ich namiot i jak będziemy wystarczająco blisko dam wam znak.
playAfter the evacuation we stood on the hill and watched the water creep towards the house. Po ewakuacji staliśmy na wzgórzu i patrzyli, jak woda podchodzi pod dom.
II forma
(past tense)
playA man crept up when I was busy at the counter and snatched my handbag. Jakiś mężczyzna zakradł się, kiedy byłam zajęta przy ladzie i porwał moją torebkę.
III forma
(past participle)
playThis phrase has already crept into English and is widely used. Ten zwrot wkradł się już do języka angielskiego i jest szeroko używany.
playI can't believe this plant has crept up so high! Nie mogę uwierzyć, że ta roślina wspięła się tak wysoko.
IV forma
(gerund)
playWhy are you creeping like this? Po co się tak skradasz?