'fling' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik fling — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
I forma, bezokolicznik (infinitive)
fling
II forma (past tense)
flung
III forma (past participle)
flung
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
rzucić, cisnąć

odmiana fling w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playThe fact that you've had a bad day doesn't mean you can fling mu stuff like that. Pick it up. To, że miałeś zły dzień, nie znaczy, że możesz tak rzucać moimi rzeczami. Podnieś je.
playSarah is unbearably touchy-feely. Every time she sees me she flings her arms around my neck. Sarah jest nieznośnie wylewna. Za każdym razem jak mnie widzi zarzuca mi ręce na szyję.
II forma
(past tense)
playSue took a vase and flung it across the room but missed her target. Josh had already left and closed the door behind him. Sue wzięła wazon i cisnęła nim przez pokój, ale nie trafiła do celu. Josh zdążył już wyjść i zamknąć za sobą drzwi.
playA year after Mike's wife was killed in a car crash, he flung himself under a train. Rok po tym, jak jego żona zginęła w wypadku samochodowym, Mike rzucił się pod pociąg.
III forma
(past participle)
playSomeone's just flung a stone at me. Ktoś właśnie rzucił we mnie kamieniem.