'foretell' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik foretell — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
I forma, bezokolicznik (infinitive)
foretell
II forma (past tense)
foretold
III forma (past participle)
foretold
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
przepowiadać, przewidywać
REKLAMA

odmiana foretell w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playIn his book the scientist foretells epidemics of diseases unthought of before. W swojej książce naukowiec przepowiada epidemie chorób, o których wcześniej nie słyszano.
II forma
(past tense)
playDo you really believe that the man foretold your future? You must be nuts! Czy ty naprawdę wierzysz, że ten człowiek przewidział twoją przyszłość? Chyba oszalałeś!
III forma
(past participle)
playThat woman has foretold what would happen in my life on several occasions. Ta kobieta kilkakrotnie przewidziała, co się wydarzy w moim życiu.
REKLAMA