'forsake' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik forsake — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
forsake
II forma (past tense)
forsook
III forma (past participle)
forsaken
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
porzucać, zaniechać, opuścić

odmiana forsake w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playI hope luck won't forsake you. Mam nadzieję, że szczęście cię nie opuści.
II forma
(past tense)
playShe forsook the luxury that living with her husband guaranteed and chose the unknown. Porzuciła luksus, jaki gwarantowało jej życie z mężem i wybrała nieznane.
III forma
(past participle)
playHope has forsaken these soldiers. They refuse to fight. Nadzieja opuściła tych żołnierzy. Odmawiają walki.