'grind' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik grind — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
grind
II forma (past tense)
ground
III forma (past participle)
ground
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
zemleć, rozkruszyć, zgrzytać, ostrzyć, trzeć
REKLAMA

odmiana grind w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playYou must grind coffee really well if you want the customers to appreciate its flavour. Musisz mielić kawę naprawdę dobrze, jeśli chcesz, żeby klienci docenili jej smak.
playSue grinds her teeth in sleep every night. We might have to consult a doctor. Sue co noc zgrzyta zębami przez sen. Chyba będziemy musieli skonsultować się z lekarzem.
playThese knives are blunt. Can you grind them please? Te noże są stępione. Możesz je naostrzyć?
II forma
(past tense)
playI ground the pepper and sprinkled it on the meat. Zmieliłem pieprz i posypałem nim mięso.
III forma
(past participle)
playHave you ground the coffee yet? Zmieliłeś już kawę?
IV forma
(gerund)
playMy daughter is grinding her teeth all the time. Is this potentially harmful? Moja córka cały czas zgrzyta zębami. Czy to może być szkodliwe?
playI'm grinding these seeds into a paste which I'm going to put in my salad. Ucieram te ziarenka na pastę, którą zamierzam dodać do sałatki.
REKLAMA